URSULA BIEMANN

URSULA BIEMAN

HUN

Ursula Biemann művész, író és videóesszéista. Művészeti gyakorlata erősen kutatásorientált, terepmunkát végez távoli helyeken Grönlandtól Amazóniáig, ahol az éghajlatváltozást, valamint az olaj, a jég, az erdők és a víz ökológiáját kutatja.

Többrétegű videóiban a művész hatalmas, látványos tájakat fon össze dokumentumfilmes felvételekkel, SF-költészettel és tudományos eredményekkel, hogy bemutassa átalakulóban lévő bolygónk valóságát. Biemann pluralista gyakorlata számos médiát felölel, többek között kísérleti videókkal, interjúkkal, szövegekkel, performanszokkal, fotográfiákkal, kartográfiával, színházi kellékekkel és anyagokkal dolgozik, amelyek formalizált térinstallációkban futnak össze. Munkája publikációk, előadások, kurátori és közös kutatási projektek formájában is megjelenik.

Korábbi írásai és kísérleti videómunkái a migráció nemi dimenziójával foglalkoztak. Az általa kurátorként gondozott „Geography and the Politics of Mobility / A földrajz és a mobilitás politikája”, a „The Maghreb Connection / A Maghreb-kapcsolat”, valamint a titkos migrációs hálózatokról szóló, széles körben kiállított „Sahara Chronicle / Szahara-krónika” művészeti és kutatási projektben is a teret és a mobilitást választotta elsődleges témájaként. Black Sea Files / Fekete-tengeri akták (2005) című művében Biemann a természeti erőforrásokra és azok helyhez kötött, anyagi jellegére helyezte át a hangsúlyt. 2010-ben társkezdeményezője volt a globális erőforrás-ökológiákra összpontosító World of Matter kollektív projektnek.

ENG

Ursula Biemann is an artist, author, and video essayist. Her artistic practice is strongly research oriented and involves fieldwork in remote locations from Greenland to Amazonia, where she investigates climate change and the ecologies of oil, ice, forests and water.

In her multi-layered videos, the artist interweaves vast cinematic landscapes with documentary footage, SF poetry and academic findings to narrate a changing planetary reality. Biemann’s pluralistic practice spans a range of media including experimental video, interview, text, performance, photography, cartography, props and materials, which converge in formalized spatial installations. Her work also adopts the form of publications, lectures, and curatorial as well as collaborative research projects.

Her earlier writing and experimental video work focused on the gendered dimension of migration. She also made space and mobility her prime category in the curatorial projects “Geography and the Politics of Mobility”, “The Maghreb Connection”, and the widely exhibited art and research project Sahara Chronicle on clandestine migration networks. With Black Sea Files (2005) Biemann shifted the primary focus to natural resources and their situated materiality. In 2010 she co-initiated the World of Matter collective project on global resource ecologies.

ACOUSTIC OCEAN

  • 2018
  • 18:05
  • video installation

 

 HUN

Ursula Biemann Akusztikus óceán című műve tudományos, személyes és fenomenológiai narratívákat ötvöz az óceáni mélységek és a fajok közötti kapcsolatok feltárására az észak-norvégiai Lofoten-szigetek vizének felszíne felett és alatt.

Az Akusztikus óceán az észak-norvégiai Lofoten-szigeteken megtalálható tengeri élővilág szonikus ökológiájának feltárását tűzte ki célul. A videóban központi szerepet játszik a tudós, aki egyszerre felfedező és közvetíti bolygónk ökoszisztémáinak mai megértését. Egy (észak-skandináv őslakos) számi biológus-búvár személyében jelenik meg, aki mindenféle hidrofonokat, parabolamikrofonokat és hangrögzítő eszközöket telepítve igyekszik érzékelni akusztikai és más biológiai kifejezési formák után kutatva a tenger alatti teret.

Az Akusztikus óceán egy tudományos-fantasztikus kutatás egy olyan élővilágban, amelyet emberi, tengeri, gépi, organikus, éghajlati és digitális elemek egymástól függő összessége alkot. Az aquanautát techno-organikus kötelék kapcsolja össze az érzékelőeszközökkel és az általa vizsgált tengeri élőlények hatalmas sokaságának hangzó világával. Ebben a tudományos struktúrában a kritikai távolságtartás minden formája hiányzik a tudós, a kutatási alany és az eszközök között. Mindezek ugyanis eggyé váltak.

ENG

Ursula Biemann’s Acoustic Ocean combines scientific, personal, and phenomenological narratives in an exploration of oceanic depths and interspecies relations above and below the waterline of the Lofoten Islands in Northern Norway.

Located on the Lofoten Islands in Northern Norway, Acoustic Ocean sets out to explore the sonic ecology of marine life. The scientist as an explorer and important mediator of the contemporary understanding of our planetary ecosystems is a central figure in this video. She makes her appearance in the person of a Sami biologist-diver (indigenous of northern Scandinavia) who deploys all sorts of hydrophones, parabolic mics and recording devices to sense the submarine space for acoustic and other biological forms of expression.

Acoustic Ocean is a science fictional quest into a life world that is constituted by an interdependent assemblage of human, marine, machinic, organic, climatic and digital elements. A techno-organic bond links this aquanaut with the sensorial instruments and the sonic environment of the vast multiplicity of sea creatures she is exploring. In this scientific array, any form of critical distance between the scientist, her research subject and the instruments, is absent. They have all grown together.

Top