SZAKÁCS ZALÁN

SZAKÁCS ZALÁN

HUN

Szakács Zalán olyan művész, aki az immerzív művészetet, a szcenográfiát és a médiaelméleti kutatást ötvözi. Munkáin keresztül Szakács a tér, a test és a technológia kapcsolatát vizsgálja, amelyek multiszenzoros élményeket hoznak létre, és olyan elemeket tartalmaznak, mint a fény, a hang, az illatok, az idő, a tapintás és a mozgás. Szakács művészeti installációi misztikus utazásra invitálják a nézőt, ahol a valóság és a fikció összefonódik. Művészete mind az egyéni, mind a kollektív tapasztalathoz igazodva a térben létező testtel kapcsolatos mélyebb tudatosságot hív életre, és képes a nézőt máshova, más időbe elrepíteni. Médiaelméleti és médiaarcheológiai kutatásokra alapozó művészi munkássága elfeledett analóg technológiákat – például 17. századi optikai kísérleteket és 18. századi, laterna magicán alapuló fantazmagóriaszínházat – hoz be a kortárs kontextusba , és ezek élményszerű művészi installációkként bontakoznak ki a nézők szeme előtt. Szakács minden egyes projekt esetében szorosan együttműködik tudósokkal és kutatókkal, valamint filmkészítőkkel, művészekkel, hangmérnökökkel és helyi közösségekkel.

ENG

Zalán Szakács is an artist who brings together immersive art, scenography, and media theory research. Through his work, Szakács explores the relationship between space, body, and technology, resulting in multi-sensory experiences that include elements such as light, sound, smell, time, tactility, and movement. Szakács’s art installations invite the viewer on a mystical journey where reality and fiction intertwine. Attuned to both the individual and collective experience, his work evokes a deeper awareness of the body in space and is capable of transporting the viewer to another place and time. Based on the research of media theory and media archaeology, his artistic work brings forgotten analogue technologies – such as 17th century optical experiments and 18th century phantasmagoria – to the contemporary context, unfolding as experiential art installations. For each project, Szakács closely collaborates with scientists and researchers as well as filmmakers, artists, sound designers, and local communities.

TISZTÁS

  • 2023
  • 3:00
  • film

 

 HUN

Erdély, amelyet egykor az „erdőn túli földnek” neveztek, természeténél fogva multikulturális történelem hordozója, amely összefonódott a tájjal. Az egyes tájak eredete egy-egy népmeséhez kötődik. Mivel erdélyi születésű, de élete nagy részét nem ebben a régióban töltötte, ez a projekt Szakács számára egyszerre személyes és művészi jellegű nyomozás a táj és a kultúra viszonyáról. A munka alapjául egy tíznapos erdélyi kutatói terepbejárás szolgált a Kárpátokban, ahol Szakács interdiszciplináris csapatával együtt interjúkat készített a helyiekkel, in-situ rögtönzéseket hozott létre, hangokat, illatokat és vizuális anyagokat gyűjtött. A kutatási projekt központi témája az erdélyi kulturális gyakorlatok, az ember által megtestesített tájélmény és az ökológiai tényezők közötti kapcsolatok feltárása.

 ENG

Transylvania, once called the ’Land Beyond the Forest’ inherently carries a multicultural history entangled in the landscape. The origin of each specific landscape is connected to a specific folktale. As a Transylvanian born, but having spent most of his life outside of this region, for Szakács this project is both a personal and artistic investigation into the relationship between landscape and culture. The work is based on a ten days research field trip into the Carpathian Mountains in Transylvania in Romania, where together with his interdisciplinary team, Szakács conducted interviews with locals, created in-situ interventions, and collected sounds, scents, and visual materials. As a central thread, the research project explores the relations between Transylvanian cultural practices, the human-embodied experience of the landscape, and ecological agents.

Top