NAGY ANDRÁS LÁSZLÓ

NAGY ANDRÁS LÁSZLÓ

HUN

Nagy András László Budapesten született, ahol képzőművészetet és klasszikus zenét tanult. 2012 óta audiovizuális performanszok, fényszobrok és 3D-s fényfestések létrehozásának szenteli idejét. Munkái középpontjában az innovatív vizuális nyelv megtalálása áll a generatív és interaktív média területén. Úgy véli, hogy a fény életünk egyik leglényegesebb eleme. László folyamatosan fejlődik, és feszegeti a kísérletezés és a magával ragadó élmények határait.

 

ENG

András László Nagy was born in Budapest, where he studied visual art and classical music. Since 2012, he has dedicated his time to creating audiovisual performances, light sculptures, and 3D video mappings. His work focuses on finding innovative visual language in the field of generative and interactive media. He believes that light is one of the most essential elements of our lives, constantly evolving and pushing the boundaries of what is possible in terms of experimentation and immersive experiences.

WEB

INSTA

 

KITERJESZTÉS

  • 2017
  • 8:45
  • video wall

 

HUN

Koncepció: Heim Roland

Zene: Adrian Newgent

Animáció: Nagy András László

Narráció: Rátóti Zoltán

„Ami határtalan: kiterjedéstelen; ami kiterjedéstelen, abban a végtelen nagyság és végtelen kicsinység ugyanaz.”

Weöres Sándor

Heim Roland, Nagy András és Adrian Newgent közös audiovizuális kompozícióját Hamvas Béla és Weöres Sándor belső utazásra hívó sorai ihlették. A Kiterjesztés egyedi látvány- és hangzásvilága vetített animációs elemek és zenei motívumok különleges fúziójából születik meg, Rátóti Zoltán szöveges tolmácsolásában. Kirándulás a végtelen és véges határmezsgyéjén, milliónyi pixelpont és kézzel rajzolt jelek között.

 ENG

Concept: Roland Heim

Music: Adrian Newgent

Animation: András László Nagy

Narration: Zoltán Rátóti

“What is boundless, is spaceless; What is spaceless, in it, infinite greatness and infinite smallness are the same.”

Sándor Weöres

The audiovisual composition by Roland Heim, András Nagy and Adrian Newgent is inspired by the inner journey of Hungarian writer Béla Hamvas and poet Sándor Weöres. The unique visual and sound experience offered by Expansion is the result of a unique fusion of projected pieces of animation and musical motifs, with a text overlay by Zoltán Rátóti. An expedition to the borderland of infinite and finite, among millions of pixel dots and hand-drawn signs.

Top