KUCSORA MÁRTA

KUCSORA MÁRTA

HUN

A grandiózus vásznairól ismert Kucsora videoinstallációi a festészet hagyományos eszközeit igyekeznek kibővíteni, áttörve a médium korlátait. A művész kísérletezése a mozgókép és a hang kombinálásával alternatívát nyújt a kompozíciós megfogalmazás szempontjából differenciált, de megismételhetetlen festői folyamatok esztétikai élményéhez, amit Kucsora a kortárs vizuális gondolkodás hatékonyabb kifejezési eszközeivel is igyekszik feltárni. Videoinstallációinak kiindulópontjai ugyanazok a fogyóeszközök (különböző festékek, vegyületek és az összeolvadásukat befolyásoló nedvszívó anyagok), amelyeket festményein is használ. A lényeges különbség azonban az, hogy míg a vásznain egy megszilárdult, kész struktúra hordozza a kép genezisének mozgó aktusát, addig a videomunkáiban feltáruló organikus folyamatok egy efemer struktúra pillanatnyi jellegének és a képet alkotó elemek fokozatos átrendeződésének állítanak emléket. A láthatatlan erők rendezetlen egymásutániságát tárják fel, ami történetesen a minták keletkezése, a különböző sűrűségű anyagok növekedésének és eltűnésének topológiája. Más szóval a világ köldökébe gyűrődő színörvények regresszív és progresszív mozgásának egymásrautaltsága. Hasonló kétpólusú, dialektikus gondolat érvényesül az irodalomból és a biológiából egyaránt ismert úgynevezett „chiasztikus” mintákban. A „chiasztikus struktúrák” olyan keresztirányú dialógusszerű fogalmakra utalnak, amelyek szimmetrikus egyensúlyba kerülnek egymással, hogy létrehozzák egy organizmus, egy irodalmi mű vagy akár egy festett forma elvileg végső megjelenési formáját.

ENG

Known for her grandiose canvases, Kucsora’s video installations seek to expand the traditional tools of painting, breaking the constraints of the medium. The artist’s experiment in combining moving image and sound provides an alternative to the aesthetic experience of the painterly processes that are differentiated but unrepeatable in terms of compositional formulation, which Kucsora also seeks to explore through more effective means of expression for contemporary visual thinking. The starting point of her video installations is the same expendables (different paints, compounds and desiccants that influence their amalgamation) that she utilizes in her paintings. The essential difference, however, is that while in her canvases it is a solidified, finished structure that bears the moving act of the picture’s genesis, the organic processes revealed by her video works are a memorial to the momentary nature of an ephemeral structure and the gradual rearrangement of the elements that make up the picture. They reveal the disorganized sequentiality of invisible forces, which happens to be the genesis of patterns, the topology of the growth and disappearance of materials of different densities. In other words, the interdependence of the regressive and progressive movements of the vortices of color that crumple into the navel of the world. A similar bipolar, dialectical idea prevails in the so-called “chiastic” patterns known from both literature and biology. “Chiastic structures” refer to transversely dialogical concepts that enter into a symmetrical equilibrium with each other to create the supposedly final appearance of an organism, a literary work or even a painted form.

WEB

INSTA

 

BEAUTIFUL ERROR

  • 2022
  • 3:52
  • Single-channel video installation with sound 18:37 minutes

 

HUN

Ez a videó változtatások nélküli, kísérleti mozgó festékről készült, valós idejű felvételekből készült.

Videográfia: Colin Welch, Lukács Márton

Utómunka: Lukács Márton

Hangtervezés: Colin Welch

© Kucsora Márta 2022

 ENG

This video was made of unaltered, real-time footage of experimental moving paint.

Videography: Colin Welch, Lukacs Marton

Post-production: Lukacs Marton

Sound design: Colin Welch

© Marta Kucsora 2022

Top