KOMORÓCZKY TAMÁS

KOMORÓCZKY TAMÁS

HUN

Komoróczky Tamás (1963, Békéscsaba) 1990-ben diplomázott a Magyar Képzőművészeti Főiskola festő szakán. Alapító tagja volt az Újlak Csoportnak (1989–95), 2001-ben ő képviselte Magyarországot a 49. Velencei Biennálén, 2002-ben pedig a São Paolo-i Biennálén. Művészi kifejezése univerzális – a kortárs művészet neokonceptualista irányzataihoz közel álló megközelítésben tárgyalja világunk összefüggő, összetett, de többnyire banális jel- és jelentésrendszereit. Kép- és tárgyalkotása, a költészethez hasonlóan, egymástól idegen, de mégis rejtett elemekből áll össze, és szemiotikai kísérletek formájában befészkeli magát a befogadó tudatába. Művei számos magyarországi magán- és közgyűjteményben megtalálhatók. Rendszeresen állít ki itthon és külföldön is. A műkereskedelemben az acb Galéria képviseli.

ENG

Tamás Komoróczky (1963, Békéscsaba) graduated in painting from the Hungarian Academy of Fine Arts in 1990. He was a founding member of the Újlak Group (1989-95), in 2001 he represented Hungary at the 49th Venice Biennale and in 2002 at the São Paolo Biennale. His artistic expression is universal – it discusses the coherent, complex but mostly banal systems of signs and meanings of our world in an approach close to the neo-conceptualist tendencies of contemporary art. His creation of images and objects, in a way similar to poetry, composes elements that are alien to each other but still hidden, and is nestled in the consciousness of the recipient in the form of semiotic experiments. His works can be found in many private and public collections in Hungary. He exhibits regularly at home and abroad. He is represented in the art trade by the acb Gallery.

WEB

 

THE THOUGHT REVOLUTION OF LIFE EMERGING FROM MATTER IS CHANGE OF CONSCIOUSNESS… A CHANGE OF ENVIROMENT 

  • 2022
  • 0:10
  • fullHD video

ANCIENT: ANAL TYRANNI

  • 2022
  • 08:56
  • fullHD video

HUN

A mítosz örök arca előtt minden más utalás meghátrál, sőt a referencialitás általában porrá válik.

Az ösztönök és az érzékiség időtlen dzsungelében a videó egyetlen lehetséges iránytűje a költészet. Amikor minden hivatkozás elhagy bennünket, csak a szavak örök minimalizmusa képes holisztikus kapcsolatot teremteni a metafizika teljességével. A Komoróczky Tamás által készített videó hangulattáblájának retushálózata a költészet. Költészet az is, ahogyan a rotor rezonanciája árnyékot vet a taxonómia dzsungelére Komoróczky Ancient: Anal Tyranny (“Ősi: anális zsarnokság”) című videójában. 

Csak a be nem rozsdásodó szavak ereje képes szembenézni az örökkévalósággal. A videónak ez az időtlen aspektusa valami nyers, valami példátlan, valami anarcho-klasszikus dologgal állítja szembe a nézőket, ahol a reprezentáció ismét kudarcot vall, és a vizuális költészet konstellációi képesek uralni az érzékeket.

ENG

In the eternal face of the mythos all other references shy away, even referentiality in general turns into dust.

In the timeless jungle of instincts and sensuality the only possible compass for the video is poetry. When every reference abandons us, only the eternal minimalism of words can create a holistic connection to the totality of metaphysics. Poetry is the airbrush network of the moodboard of Tamás Komoróczky’s video. Poetry is also how the resonation of the rotor is casting a shadow on the jungle of taxonomy in Komoróczky’s Ancient: anal tyranny.

Only words which don’t rust have the power to face eternity. This timeless aspect of the video makes us viewers face something raw, something unprecedented, something anarcho-classical, where representation fails again and the constellations of visual poetry are able to rule the senses.

 

BLUTEN TAG!

  • 2014
  • 13:48
  • HD video

HUN

Egy időben és kulturálisan meghatározhatatlan helyről (a jövőből?) egy ismeretlen nyelvtanuló próbál helyesen kiejteni és a robottanár után elismételni számára idegen, német nyelvű, vérrel kapcsolatos fogalmakat, kifejezéseket, történelmi utalásokat. Ehhez a legtöbb helyen szómagyarázati kiegészítések is tartoznak. A videóban vizuálisan egy absztrakt, filmekből kölcsönzött és rajzolt elemekből „szőtt” vérmintázat folyik…

ENG

An unknown language learner from a time and culturally indefinable place (from the future?) tries to pronounce correctly and repeat after the robot teacher unfamiliar German concepts, expressions and historical references related to blood. In most places you will also get help in the form of an explanatory supplement. In the video, an abstract pattern of blood “woven” from elements borrowed from films and drawn visually flows…

Top