GARY HILL

GARY HILL

HUN

Gary Hill (szül. 1951, Santa Monica, Kalifornia) az 1970-es évek eleje óta a médiumok széles skálájával dolgozik, beleértve a szobrászatot, hangot, videót, installációt és performanszot. Intermédiás munkássága hosszú időre nyúlik vissza, és továbbra is számos kérdést vizsgál a nyelv fizikalitásától kezdve a szinesztézián és az észlelés zavarain át az ontológiai térig és a nézői interaktivitásig.  Munkáit világszerte különböző múzeumok és intézmények mutatták be, többek között a párizsi Fondation Cartier pour l’art contemporain, a San Francisco Museum of Modern Art, a párizsi Centre Georges Pompidou, a New York-i Guggenheim Museum SoHo, a bázeli Museum für Gegenwartskunst, a barcelonai Museu d’Art Contemporani és a wolfsburgi Kunstmuseum.  Projekteket rendeltek tőle többek között a londoni Science Museum és a Seattle Central Public Library (Seattle, Washington), installációt és performanszt készített az olaszországi Colosseum és a római Vénusz-templom számára.  Hill ösztöndíjat kapott a National Endowment for the Arts, a Rockefeller és a Guggenheim Alapítványtól, valamint számos díjat és kitüntetést nyert el, köztük a Velencei Biennálé Leone d’Oro szobrászati díját (1995), a John D. és Catherine T. MacArthur Alapítvány ösztöndíját (1998), a Kurt-Schwitters-díjat (2000), valamint a lengyelországi Poznani Képzőművészeti Akadémia (2005) és a Seattle-i Cornish College of Arts (2011) díszdoktori címét.

ENG

Gary Hill (b. 1951, Santa Monica, CA) has worked with a broad range of media – including sculpture, sound, video, installation and performance – since the early 1970’s. His longtime work with intermedia continues to explore an array of issues ranging from the physicality of language, synesthesia and perceptual conundrums to ontological space and viewer interactivity.  Exhibitions of his work have been presented at museums and institutions worldwide, including solo exhibitions at the Fondation Cartier pour l’art contemporain, Paris; San Francisco Museum of Modern Art; Centre Georges Pompidou, Paris; Guggenheim Museum SoHo, New York; Museum für Gegenwartskunst, Basel; Museu d’Art Contemporani, Barcelona; and Kunstmuseum Wolfsburg, among others.  Commissioned projects include works for the Science Museum in London and the Seattle Central Public Library in Seattle, Washington, and an installation and performance work for the Coliseum and Temple of Venus and Rome in Italy.  Hill has received fellowships from the National Endowment for the Arts and the Rockefeller and Guggenheim Foundations, and has been the recipient of numerous awards and honors, most notably the Leone d’Oro Prize for Sculpture at the Venice Biennale (1995), a John D. and Catherine T. MacArthur Foundation Fellowship Award (1998), the Kurt-Schwitters-Preis (2000), and honorary doctorates from The Academy of Fine Arts Poznan, Poland (2005) and Cornish College of the Arts, Seattle, WA (2011).

 

THE WHISPER ROOM

  • 2022
  • 3:11
  • video

 

HUN

Suttogó szoba, 2022

(Megjegyzés: a szöveg azonos a 2017-es Lassú nyomatékú bonsai szövegével, bár az előadásmód jelentősen más.)

Néha

Ahogy közeledünk

Mások közelednek

Egy képzeletbeli pont egyesül 

Előttünk

Múltbeli pályáink

Az összes főszereplő

Hirtelen

Közöttünk

Mintha feltámadtunk volna

A hollétünk

Kezdődik az önkéntelen leltár

A földből vett mintát

Ismeretlen lyukak

Szó szerint túl sok minden, hogy megnevezzem

Ősi jelekre emlékeztető

Túl józanok, hogy felfogják

A bonsai lassú nyomatéka

A melegség, ami egykor volt 

Épp elég

Elhalványul

Egyedül a fényben

Elhagyott fa hasznát veszi

Olyan okokból hoztalak ide, amit nem árulhatok el

Hosszú órákat dolgoztam ezért

Nincs különösebb célom

Semmi sem fog itt megtörténni

Anything

Te, ők, vagy én

Mindenki és minden egyes 

Mint a gyötrődő rovarok

A végére már nem fog számítani

Vagy elfelejted

A különbségeket, amikre egyszer felesküdtél

Tétováztam 

Mielőtt döntöttem 

Hogy nem leszek jelen

Kétségtelenül kompromisszum

Bocsánatot kérek

Emlékszel?

Az ágyra

A szigetre

A menedék

A duzzadt részletek

Közös emléktárgyak

Emberi propaganda

A tény, hogy itt vagy

Ez már rádöbbent?

De ne menj el

Bárcsak lenne rá mód

Hogy először érezd meg a hasam szagát

Újra és újra

Állhatnék előtted 

Nézhetnék le a fejed koronájára

Elmehettünk volna filmet nézni

Elkötelezett a plagizált idő unalmában

Lehetővé téve az együttlétünket 

Külön gondolatainkban

Elég lenne?

 ENG

The Whisper Room, 2022

(Note: this text is also the text of The Slow Torque Bonsai, 2017, although spoken very differently)

Transcription

Sometimes

As we approach

Others approaching

An imaginary point coalesces

Before us

Our past trajectories

All the protagonists

All of a sudden

Amongst us

Resurrected as it were

Our whereabouts

The involuntary inventory begins

Sampled earth

Unknown holes

Literal things too numerous to name

Reminiscent of ancient signs

Too sober to absorb

The slow torque of bonsai

The warmth of what once was

Just enough

Fades away

Alone in the light

Abandoned wood avails itself

I brought you here for reasons I can’t disclose

I’ve worked long hours for this

There is no particular agenda in mind

Nothing here will make or break

Anything

You, them, or I

Each and every one

Like tormented insects

By the end it will not matter

Or you will have forgotten

The differences once sworn by

I hesitated

Before deciding

Not to be present

No doubt, a compromise

I apologize

Do you remember?

The bed

The island

The refuge

The swollen details

Shared memorabilia

Human propaganda

The fact that you are here

Has that dawned on you?

But don’t go

I wish there were a way

For you to smell my belly for the first time

All over again

I could stand before you

Peer down at the crown of your head

We could have gone to see a film

Committed to the tedium of plagiarized time

Enabling our being together

Within our separate thoughts

Would it suffice?

 

HUN

The Whisper Room

The Whisper Room (Suttogó szoba) egy egzisztenciális vallomás, amelyben az elbeszélő felcserélhető a befogadóval, a személyes üzenet univerzálissá tágul a költői képekbe sűrített monológ lélegzetvételnyi szüneteiben. 

Az elbeszélés a képzelet által irányított testhez érkezik, sőt összeütközik vele, és világossá válik, hogy a test csak úgy lehet élő test és emberi test, ha kiegészül az önmagára irányuló látás képességével, amely maga a gondolat és az emlékezet. Ezt a nyitottságot viszi tovább a világ veleje és a test húsa közötti kapcsolat elemzésében, amelyben megállapítja, hogy a kettő ugyanabból az anyagból áll, hogy a test és a világ húsa kölcsönösen áthatják és átlépnek egymásba, hogy a test nem egyszerűen egyike az érzékelt dolgoknak, hanem egyben minden érzékelt dolog mértéke, a világ dimenzióinak eredete. Ebben az önmagán belüli (vissza)fordításban válik lehetővé a testen kívüli, de a testtel egybeeső jelenségek kifejeződése. Vagyis a test, egzisztenciális és fenomenológiai tulajdonságai révén, képes arra is, hogy az adott műalkotás láthatatlan médiumaként szolgáljon.

ENG

The Whisper Room

The Whisper Room is an existential confession where the narrator and receiver are interchangeable, and the personal message expands into universal poetic images within the short pauses in the monologue.

The story arrives at the body, which is directed by imagination, and even collides with the body, acknowledging that it can only be living and human with the ability to see oneself, which is thought and memory. This openness is further analyzed, connecting the essence of the world and the flesh of the body, and it arrives at the conclusion that they are made of the same material and that the flesh of the body and the flesh of the world mutually permeate and interpenetrate each other. The body is not simply one of the things perceived, but also the measure of all things perceived, the origin of the dimensions of the world. This self-reversal enables the expression of phenomena that are outside the body but coincide with it. Therefore the body, through its existential and phenomenological qualities, is also capable of serving as an invisible medium for the artwork.

Top