EGED ENIKŐ KATALIN

EGED ENIKŐ KATALIN

HUN

Enikő Budapesten élő illusztrátor és mintatervező, aki szeret a különböző vizuális narratívák, atmoszférák és hangulatok között lebegni, és visszatérő motívumaival, valamint kedvenc színkombinációival fejezi ki magát. Két különböző grafikai nyelve van – egy absztraktabb és egy részletesebb, képregényszerű. Valamilyen oknál fogva úgy döntött, hogy nem választ közülük egyet, hanem tovább kísérletezik, és végül így alakult ki a saját grafikai identitása. A legfontosabb számára az ismerősség érzése, az érzelmek kifejezésének képessége, a szafikus szeretet, valamint a kollektív és személyes emlékek közötti kapcsolat.

ENG

Enikő is a Budapest-based illustrator and pattern designer. She loves floating between different visual narratives, atmospheres, and moods and expresses herself with recurring motifs and favorite color combinations. She has two different graphic languages – a more abstract and a comic-like detailed one. For some reason she decided not to choose one but keep experimenting and this is how she has developed her own graphic identity. The most important thing for her is the feeling of familiarity, the ability to express emotions, sapphic love, and the connections between collective and personal memories.

WEB

INSTA

 

ENDLESS WUNDERKAMMER BINGO

  • 2023
  • 4:10
  • digital collage

 

HUN

Enikő betanított egy Durer.ai nevű (nem nyílt forráskódú), mesterséges intelligencián alapuló rajzolóprogramot az illusztrációinak motívumaival és elemeivel. Ez itt egy hatalmas paletta a kedvenc illusztrációiból (néhány eredeti darabot Dürer-illusztrációk közé rejtett). Enikőt lenyűgözik a végtelen lehetőségek és a saját motívumai által kínált elképzelhetetlen számú ismétlődés – úgy érzi, mintha valahogy egy tükörszobát helyezne el a fejében, és rengeteg és sokféleképpen tükröződő, megújuló és átalakuló formában láthatja viszont a saját ötleteit. Enikő úgy látja, a generált és az eredeti műalkotások között nincs különbség. Amikor új eredményre vár, minden alkalommal valami újfajta izgalmat érez.

ENG

Enikő trained an AI drawing software (not open source) named Durer.ai with the motifs and elements of her illustrations. Here is a huge palette of her favorite illustrations (she hid some original pieces between those of Durer). She is amazed by the endless options and inconceivable number of repetitions offered by her motifs – she feels it’s like somehow she would put a mirror room into her head, she can see her ideas reflected in so many and different ways, regenerated and changed. In her opinion, there is no difference between generated and original works of art. She feels some new kind of excitement every time when she’s waiting for a new outcome.

Top