DAJANA KRÜGER

DAJANA KRÜGER

HUN

Dajana Krüger egy németországi újmédia-művész, aki régóta 360°-ban forgó mozgóképes technikájának tökéletesítésén dolgozik. Az eredetileg fotós Dajana az emberábrázolás és a videózás iránti szenvedélyét ötvözve az absztrakt esztétikát dokumentarista megközelítéssel kapcsolja össze. Emberekről és tárgyakról készít úgynevezett „valódi hologramokat”, hogy a fotográfián kívül egy új virtuális nyelvet találjon, amellyel kifejezheti önmagát, az embereket és a kultúrákat.

Az emberiség és az emberi természet Dajana számára alapvető témák, amelyeket időalapú médiára épülő munkáiban szeretne megvitatni. Gyakorlatában arra törekszik, hogy a valós világot analóg elemekkel és a digitális világgal anélkül kapcsolja össze, hogy a humanitárius kontextust elveszítené. Legutóbbi munkája a „Spinning Communion” című installáció, amely a frankfurti Galerie Monica Ruppertben volt látható a 2022-es Frankfurti Divathét hivatalos művészeti partnereként. Digitális munkái a Misa.art-on és a Galerie Monica Ruppertben NFT formájában is megjelennek. Munkái láthatóak voltak a Dmexco 2022 kiállításon, és ő volt az NFTDeb 2022 vezető művésze a debreceni Modem Modern és Kortárs Művészeti Központban.

ENG

Dajana Krüger, a German-based new media artist, has been honing her 360° spinning moving imagery technique. Originally a photographer, Dajana blends her passion for portraying people and the video process, combining an abstract aesthetic with a documentary approach. She creates what she calls “real holograms” of people and objects to find a new virtual language apart from photography to express herself, people, and cultures. Humanity and our nature are essential topics to her, which she wants to discuss in her work on time-based media. In her practice, she aims to connect the real world with analog elements and the digital world without losing the humanitarian context.

Her latest work is the installation called “Spinning Communion“, which was on view at Galerie Monica Ruppert, Frankfurt, Germany, as an official partner art event of Frankfurt Fashion Week 2022. Her digital work is also presented as NFTs at Misa.art  and at Galerie Monica Ruppert. Her work was on view at Dmexco 2022 and she was a leading artist for the NFTDeb 2022 at the Modem Centre for Modern and Contemporary Arts in Debrecen in Hungary.

WEB

INSTA

 

SPINNING COMMUNION

  • 2021/22
  • 12:00
  • Videoart, Installation, and NFT-Technology

 

HUN

A világjárvány egy dologra megtanított minket: arra, hogy mennyire fontosak az emberi kapcsolatok, és hogy mennyire szükségünk van egymásra a közösségben és a „kapcsolatokra” a jólétünk és a mentális egészségünk érdekében.

A Spinning Communion (forgó kapcsolat) című videóművészeti alkotásban az emberi találkozás és elszigeteltség ezen intim pillanatait szobrászatszerűen teremtődnek újra. Minden ember élő szoborrá alakul át, amely 360 fokban forog, és a performansz révén műtárggyá válik. A videós alkotás a pillanatok megállításával újraértékeli az emberi interakciókat. A Spinning Communion az emberi lét teljesen figuratív ábrázolása, az életnek és pillanatainak ünneplése, az emberek és a művészet közötti kölcsönhatás az alanyból tárggyá válás között. A 360 fokban forgatható platformon állva a szereplők intenzíven megtapasztalhatták az emberi közelséget és az időt. Ezek a pillanatok újszerű módon kelnek életre. Ennek a feszültségnek a megteremtése és az új perspektívák kialakítása fontos hangsúlyt kap.

Az eredetileg 360°-os installációként bemutatott Spinning Communion című videó lehetővé teszi, hogy a néző egy forgó történet részévé váljon. Minden pillanat és póz végtelen kölcsönhatást teremt. Minden portré egy NFT, és számos technológián keresztül, különböző szinteken kapcsolja össze a fizikai valóságot a digitális valósággal.

 ENG

The pandemic has taught us one thing: how important human interaction is and how much we need each other in community and “communion” for our well-being and mental health.

In the video artwork “Spinning Communion” these intimate moments of human encounter and isolation are recreated in a sculptural way. All individuals are transformed into living sculptures that rotate 360 degrees and become art objects through their performance. This video art revalues human interaction by freezing moments. “Spinning Communion” is a totally figurative representation of being human, the celebration of life and its moments, the interaction between people and art between the transformation from subject to object. By standing on a platform that can be rotated 360 degrees, the individuals were able to create an intense encounter with human closeness and time. These moments have come alive in a new way. Generating this tension and creating new perspectives are an important focus.

Originally, a 360° installation, the video work “Spinning Communion” lets the viewer become part of a rotating story. All moments and poses create an endless interplay. Each portrait is an NFT and connects the physical reality with the digital reality on different levels through many technologies.

Top