CLAUDIA HART

CLAUDIA HART

HUN

Claudia Hart a hetvenes évek végén és a nyolcvanas évek elején a New York-i Egyetemen és a Columbia Egyetemen tanult művészet- és építészettörténetet. Ez a képzés meghatározó volt és maradt digitális művészeti gyakorlata számára, amely a kilencvenes évek végén alakult ki, miután először állított ki intermédiás alkotásokat több mint tíz éven át a New York-i belvárosi művészeti szcénában. Hart ezután analóg gyakorlatát átültette a digitális térbe. Így azóta is hidat képez e két világ között.

Hart stratégiája koncepciózus. Művészettörténeti kutatáson alapuló, különálló műveket készít, amelyeknek egyszerre alanya és tárgya is ő maga. Munkái mélyen és következetesen reflexívek. Megközelítése kétirányú.

Feminista művészként Hart a patriarchák hangján szólal meg. A kanonizált filozófusoktól, költőktől, festőktől kölcsönzött trópusokat bővíti ki. Első analóg kiállításain Jean-Jacque Rousseau-t, Lord Byront és Niccolo Machiavellit alakította.  A kilencvenes évek végén digitális művészként alkotta újra önmagát, de csak virtuális szimulációkkal foglalkozott, amelyeket „poszt-fotográfiának” nevezett. Hart ezután továbbra is a történelemből merített ihletet, de animációit, kísérleti színházi, virtuális és kiterjesztett realitáson alapuló munkáit egy mesterséges világban szimulált, történelmi „előadásoknak” tekintette. Digitális művészként a reneszánsz és barokk festők, az impresszionista és modernista mesterek művészi stílusát, audiomunkáiban pedig Lewis Carroll, Thomas Jefferson, Henry Ford és Walter Gropius irodalmi hangját alkalmazta. A történelmi utalásokat használó Hart továbbra is felkarolja a még mindig csak feltörekvő technológiákat, és a kanonikus művészet digitális formába való átültetésére egy történelmi folyamat részeként gondol, amely egyben annak értelmét is adja. Emellett Hart átfordítja a kanonikus férfi patriarchák racionalista hangját és esztétikai nyelvezetét, és valami játékos és fantasztikus dologgá változtatja őket. A józan történelmi esztétikát kisajátítja, majd színházi díszletként és határterületként fogalmazza újra. 

Hart művészettörténészként elemzi és pozicionálja saját és társai munkásságát. Végigköveti a reprezentáció történetét az analógtól a digitálisig. Számos csoportos kiállítás kurátora volt, tudományos tanulmányokat írt, pedagógiát fejlesztett (tantervi alapvetés formájában a School of the Art Institute of Chicagóban), valamint több könyvfejezetet és számtalan kritikai írást publikált a poszt-fotográfiai szimulációk különböző aspektusairól. Hart saját munkásságát és az általa is ápolt „szimulációs” médiaművészeti közösség partizánjainak munkáit egy kialakulóban lévő művészettörténetbe helyezi.  Ennek különböző gyakorlatait a matematikai perspektíva feltalálásával kezdődő, a fotográfián átívelő és végül a jelenbe eljutó történetbe kontextualizálja, amikor is a 3D-animáció, a virtuális és kiterjesztett valóság és az NFT Metaverse végre megragadta a közvélemény fantáziáját.

 

ENG

Claudia Hart was educated in art and architectural history in the late seventies and early eighties at NYU and Columbia University. This training was and remains formative to her digital art practice, one that emerged in the late nineties after she first exhibited intermedia work for a dozen years in the NY downtown art scene. Hart then transferred her analog practice into the digital space. As a result, she has always bridged these two worlds.

Hart’s strategy is conceptual. She tends to make distinct bodies of work that track an art-historical research, setting herself up as both its subject and its object. Her work is profoundly reflexive and consistently so. Her approach is two-pronged.

As a feminist artist, Hart speaks in the voices of patriarchs. She expands on tropes borrowed from canonical  philosophers, poets, painters. In her first analog exhibitions, she impersonated Jean-Jacque Rousseau, Lord Byron and Niccolo Machiavelli. In the late nineties, she reinvented herself as a digital artist but one concerned only with the virtual simulations that she thought of as “post-photography.” Hart then continued to channel history but thinking of her animations, experimental theater, VR and AR work as simulated historical “enactments” in an artificial world. As a digital artist, she appropriated the artistic styles of Renaissance and Baroque painters, Impressionist and Modernist masters, and in her audio work, the literary voices of Lewis Carroll, Thomas Jefferson, Henry Ford and Walter Gropius. Using historical references, Hart still embraces only emerging technologies, thinking of her translations of canonical art into digital form as part of an historical process that is also its meaning. In addition, Hart inverts the rationalist voice and aesthetic language of canonical male patriarchs, turning them into something playful and fantastical. She appropriates sober historical aesthetics, reinventing them as theatrical decor and liminal environments. 

As an art historian, Hart analyzes and positions her own work and also the work of her peers. She traces the history of representation from the analog to the digital. She has curated many group exhibitions, written scholarly papers and developed pedagogy (in the form of curricular spine at the School of the Art Institute of Chicago) as well as publishing multiple book chapters and myriad critical writings, all about different aspects of post-photographic simulations. Hart places her own work and the work of fellow partisans of a “simulations” media-art community she also cultivated, into an emerging art history. She contextualizes its various practices within a history that begins with the invention of mathematical perspective and extends through photography, finally arriving at the present moment when 3D animation, virtual and augmented realities and the NFT Metaverse have seized the public imagination.

WEB

INSTA


EMPIRE

  • 2010
  • 10:51
  • 3 Channel 3D Animation Installation

 

HUN

A Birodalom eredetileg négy képernyős köranimációval egy virtuális emlékművet mutat be, amely a „birodalom útját” járja körül. A művet a neves amerikai tájképfestő, Thomas Cole 1836-os hasonló című festménysorozata ihlette. A Birodalom lassan bomlik és formálódik, miközben bejárja az útját napkeltétől napnyugtáig. A kamera lassan zoomol, és a Z tengely irányában mozdul el. A mű a 18. századi francia látnok építész, Étienne-Louis Boullée által tervezett emléksír mintájára készült.

A Birodalom premierje 2010-ben volt a pittsburghi Wood Street Galleryben, egy médiaművészeti központban. A megnyitóra Hart egy performansszal készült, amelyben Ella Buckley zeneszerző mint a művész világának kiterjesztése jelenik meg. Az animációhoz Buckley komponálta a zenét; az animáció egy az installáció megnyitóján látható, élő, improvizatív „performansztárgy” alapjául is szolgál.

Az installációs tér közepén egy durva színpadi faliszőnyegből készült doboz lóg. Ezt félóránként leeresztik, hogy felfedjék a drótokra felfüggesztett, 18 hüvelykkel a föld felett lebegő előadót. Az előadó egy Kristin Mariani Frieman által tervezett, műanyag vászonanyagból készült ruhát viselt. A ruhára egy rózsa van kivetítve.

A kiborg Buckley saját tervezésű, miniatürizált elektronikus hangszerekből álló ékszereket visel, amelyeket a bőrére erősített kontaktmikrofonok egészítenek ki. Tíz percen keresztül játszik úgy, hogy a testét simogatja, és összedörzsöli a lábait. A ciklus végén a Buckley-t leeresztik, és a dobozt felemelik. Az előadás az este során folyamatosan ismétlődik.

A Birodalmat 2018-ban Kelani Nichole, a Los Angeles-i Transfer Gallery kurátora és igazgatója Download vetítőrendszerének részeként 3 csatornás változatban elevenítette fel. 2016 és 2019 között a mű nemzetközi turnéra indult.

 

ENG

Empire features a four-screen continuous surround animation of a virtual monument running the “course of empire.” It is inspired by the 1836 paintings of Hudson River School artist Thomas Cole’s series. Empire slowly decays and molds as it transits from sunrise to sunset. This piece uses a cenotaph drawn by Étienne-Louis Boullée the 18th-century French visionary architect as its source. It slowly decays and morphs from pink to blue, from sunrise to sunset. Camera motion is a slow zoom, direction z.

Empire premiered at the Wood Street Gallery, an art center dedicated to media at, in Pittsburgh in 2010. For the opening, Hart created a performance featuring the composer Ella Buckley as an extension of her world. Buckley composed the music for the animation, which also serves as the basis for a live improvisatory “performance object,” on view during the installation opening.

A box made from crude stage scrim hangs in the center of the installation space. Every half hour it is lowered to reveal the performer, suspended from wires, hovering 18-inches above the ground. The performer wore a dress designed by Kristin Mariani Frieman, made from plastic screen material. A rose is projected on the dress.

The cyborg Buckley wears jewelry consisting of miniaturized electronic instruments of her own design, complimented by an array of contact microphones attached to her skin. She performs for 10 minutes by stroking her body and rubbing her legs together. At the end of this cycle, Buckley is lowered and the scrim box raised. The performance is repeated throughout the course of the evening.

Empire was revived in a 3-channel version in 2018 by Kelani Nichole, curator and director of Transfer Gallery, LA, as part of her Download projection system. It toured internationally between 2016 and 2019.

 

A DOLL’S HOUSE

  • 2016
  • 10:00
  • 3 Channel 3D Animation Installation

 

HUN

A Doll’s House egy multimédiaprojekt, amelyet a The Dolls című balett ihletett, és amely az „örök visszatérés” filozófiai gondolatán alapul – eszerint a történelem a dekadencia, a hanyatlás és az újjászületés ciklusain keresztül végtelen sokszor újrakezdődik.

E gondolat megtestesítésére Hart matematikai ciklusokat öntött vizuális formába, egy lüktető minták pulzáló animációiból alkotott, figuratív, vibráló filmbe. A minták algoritmikus tulajdonságaik miatt igézőek és szándékosan hipnotikus jellegűek.

Hart élénk színű, algoritmikusan villódzó mintái az idő múlásával és a királyok halálával kapcsolatos elmélkedésének végső alkotóelemei. Az idő múlását egy ciklikus animáció jelzi, amelyben egy fénysáv mozog a virtuális díszlet körül, és az általa vetett árnyékok napkeltétől napnyugtáig forognak. Az animált minták szintén összeomlott birodalmak szimbólumain alapulnak – a Romanov-ház Fabergé-tojásaitól kezdve olyan zászlókig és jelképekig, amelyek Dzsingisz kánhoz és a Mongol Birodalomhoz köthetők. Ezek között pedig elszórtan saját multinacionális vállalataink és technológiai óriáscégeink aktuális logói és grafikai ikonjai is megjelennek.

A végeredmény bizonyos szempontból olyan, mint egy séta a Times Square-en vagy egy csillogó éjszaka Vegasban – de mindez paradox és furcsa módon eléggé transzba ejtő és meditatív is, és elvezet egyfajta megvilágosodáshoz.

Hart egy absztrakt számítógépes raktárat képzel el, tele régi babaházakkal, amelyeket egy jövőbeli történelem szemétdombjáról válogattak össze. Művéhez átkutatta a Google 3D Warehouse-ját – amely shareware-ként elérhető az internet minden felhasználója számára – a dekadens történelem építészeti emlékei, a világ minden táján létezett múltbéli birodalmak után. Innen a legkülönbözőbb elemeket felhasználta – a labnai diadalívet (Labna egy mezoamerikai régészeti lelőhely és a prekolumbián maja civilizáció szertartási központja), a római Caesar fórumát, a Marie-Antoinette-féle Kis-Trianon palotát (ez a XIV. Lajos építette versaille-i palotakomplexum területén álló kis kastély, ahol a királynő a komornáival fejőlánynak öltözött), egy Anna királynő korabeli házat a viktoriánus Angliából, a bukaresti Dragomir-kastélyt és a Paulwall-házat is, amely még mindig áll a romba dőlő amerikai Detroitban.

Ahogy babaházai, úgy Hart 3D-ben modellezett tütüi is egy bukott birodalom maradványaiból merítenek: az utolsó spanyol Habsburgok közé tartozó spanyol Margit Terézia ruháiból. A gyermek hercegnő a központi alakja a 17. századi nagy udvari festő, Diego Velázquez ikonikus remekművének, a Las Meninas című híres festménynek, és a mester számos más festményének is témája. Hart Velázquez hercegnői ruháit számítógéppel modellezi, és a kiállításra vegyes technikával, papírra vetített fényfestéssel, valamint 3D nyomtatott szoborként mutatja be a közönségnek.

A Doll’s House zenéjét Kurt Hentschlaeger médiaművész és digitális zeneszerző komponálta, és a Transfer Galéria Babaház kiállításához kétcsatornás hangzáshoz igazította.

 

 ENG

Empire features a four-screen continuous surround animation of a virtual monument running the “course of empire.” It is inspired by the 1836 paintings of Hudson River School artist Thomas Cole’s series. Empire slowly decays and molds as it transits from sunrise to sunset. This piece uses a cenotaph drawn by Étienne-Louis Boullée the 18th-century French visionary architect as its source. It slowly decays and morphs from pink to blue, from sunrise to sunset. Camera motion is a slow zoom, direction z.

Empire premiered at the Wood Street Gallery, an art center dedicated to media at, in Pittsburgh in 2010. For the opening, Hart created a performance featuring the composer Ella Buckley as an extension of her world. Buckley composed the music for the animation, which also serves as the basis for a live improvisatory “performance object,” on view during the installation opening.

A box made from crude stage scrim hangs in the center of the installation space. Every half hour it is lowered to reveal the performer, suspended from wires, hovering 18-inches above the ground. The performer wore a dress designed by Kristin Mariani Frieman, made from plastic screen material. A rose is projected on the dress.

The cyborg Buckley wears jewelry consisting of miniaturized electronic instruments of her own design, complimented by an array of contact microphones attached to her skin. She performs for 10 minutes by stroking her body and rubbing her legs together.

At the end of this cycle, Buckley is lowered and the scrim box raised. The performance is repeated throughout the course of the evening.

Empire was revived in a 3-channel version in 2018 by Kelani Nichole, curator and director of Transfer Gallery, LA, as part of her Download projection system. It toured internationally between 2016 and 2019.

 

Top