BERNAR VENET

BERNAR VENET

HUN

Bernar Venet sokoldalú konceptuális művész, aki számos művészeti ágban szerzett magának hírnevet, például a festészet, a rajz, a szobrászat, az installáció, a színpadképek, a költészet és a zeneszerzés terén. Az 1960-as években kavics, szén és aszfalt felhalmozásával létrehozott amorf installációival, továbbá kartonalapú domborművekből és kátrányból készült „indusztriális festményeivel” szerzett elismerést. Venet egy időben a minimalista szobrászok stílusában – mint Donald Judd, Dan Flavin és Carl Andre – olyan falra szerelt és szabadonálló fémszobrokat kezdett el készíteni, amelyek firkákra, vonalakra és ívekre emlékeztetnek. Jól ismert, fáklyával vágott acéllemezei és gerendái egyfajta harcot jelenítenek meg, amely közte és a fém között folyik, miközben a művész próbára teszi az anyag erejét és ellenálló képességét.

Bernar Venet művészeti gyakorlata megkérdőjelezi, hogy az életünket mi irányítjuk, és analóg generatív performanszok és környezetek révén a találkozások véletlen volta mellett tör lándzsát. Szobrai a sok lehetséges kompozíció egyik változatát képviselik, ami demonstrálja a művészi alkotások nem arányos és előre nem meghatározott természetét. Venet performanszainak a teste is a szereplője, előadásai szobrainak a közönség előtti összeomlásában csúcsosodnak ki, így hozva létre a befejezettség egy változatát. Ez az összeomlás a gravitációnak való alávetettség révén új formai és elrendeződési lehetőségeket kínál. Fréchuret esszéjében megállapítja, hogy ezek a pillanatok pozitív erővel bírnak, ahol a formátlan újszerű és érdekfeszítő lehetőségeket teremtve újra formát ölthet.

ENG

Bernar Venet is a versatile Conceptual artist who has made a name for himself in various art forms such as painting, drawing, sculpture, installation, stage design, poetry and musical composition. In the 1960s, he gained recognition for his amorphous installations created by piling up gravel, coal, or asphalt, and for his “industrial paintings” made of cardboard reliefs or tar. Venet aligned with Minimalist sculptors such as Donald Judd, Dan Flavin, and Carl Andre and began creating wall-mounted and freestanding metal sculptures that resembled scribbles, lines, and arcs. His well-known torch-cut steel plates and beams are a battle between him and the metal, as he tests its strength and resistance.

Bernar Venet’s artistic practice challenges control and embraces chance encounters through analog generative performances and environments. His sculptures are one version of many possible compositions, demonstrating their non-proportional and non-pre-established nature. Venet’s performances involve his body as a participant, culminating in the collapse of his sculptures in front of an audience, generating one version of completion. This collapse invites new possibilities for form and arrangement through submission to gravity. Fréchuret observes in his essay that these moments hold a positive force, where the shapeless can once again assume form, giving rise to novel and intriguing possibilities.

 

DIFFEOMORPHISM

  • 2023
  • 3:00
  • generative artwork video footage

 

HUN

Venet nemrégiben a blokkláncot mint médiumot felhasználva a digitális világba is bemerészkedett. Az algoritmikus világban való kalandozás művészi koncepcióinak robbanásszerű átalakulását jelzi. Venet első natív digitális festménysorozata, a „Diffeomorfizmus” a kísérleti fizikából meríti a nevét, és fizikai festmények és egy generatív művészeti gyűjtemény révén közvetíti üzenetét. Ezen új közeg felfedezésével Venet továbbra is művészi gyakorlatának határait feszegeti, és új kifejezésmódokat teremt.

 ENG

Bernar Venet has recently ventured into the digital world by utilizing blockchain as a medium. Dwelling in the algorithmic world marks a conceptual explosion of his artistic practice. Venet’s first digitally native painting series, “Diffeomorphism,” draws its name from experimental physics and is conveyed through physical paintings and a generative art collection. Through this exploration of a new medium, Venet continues to push the boundaries of his artistic practice and create new avenues for expression.

Top