BARABASILAB

BARABASILAB

HUN

A BarabasiLab, más néven a Northeastern University Komplex Hálózatkutatási Központja megváltoztatta a világnak a hálózatokról alkotott elképzeléseit. A Laboratórium Barabási Albert-László vezetésével 25 éve fejleszti a komplexitás vizuális szókincsét a csapat a legkülönbözőbb témákban végzett úttörő kutatásai alapján a fehérjék kölcsönhatásaitól a művészeti sikerekig. Kétdimenziós vizualizációik, háromdimenziós adatszobraik és virtuálisvalóság-környezeteik segítségével komplex tudományos fogalmakat tettek megközelíthetővé és átélhetővé, ablakot nyitva arra, hogyan működik valójában a világunkat irányító számos rendszer. A laboratórium vizualizációs munkája az első egyszerű diagramoktól a mai bonyolult esztétikai alkotásokig olyan kifejező nyelvvé fejlődött, amely új kapcsolatot teremt a művészet és a tudomány között.

ENG

The BarabasiLab, also known as The Center for Complex Network Research at Northeastern University, has changed the way the world understands networks. For 25 years, under the leadership of Albert-László Barabási, the Lab has been developing the visual vocabulary of complexity based on the team’s pioneering research into a broad range of topics, from protein interactions to success in the art world. Their 2-D visualizations, 3-D data sculptures, and virtual reality environments have made complex scientific concepts approachable and relatable, offering a window into how the many systems that govern our world actually function. From the first simplistic diagrams to today’s elaborate aesthetic creations, the Lab’s visualization work has evolved into an expressive language that creates a new relationship between art and science.

WEB

FB


FAKE NEWS APOSTLES

  • 2022
  • 8:00
  • Data visualization

 

 HUN

Az álhírek – bizonytalanságot keltve egy olyan pillanatban, amikor a legnagyobb szükség lett volna a tisztánlátásra – mindannyiunkat arra kényszerítettek, hogy megkérdőjelezzük az igazság természetét és a szakértelem szerepét. A fake news apostolaiban a BarabásiLab hatalmas adat- és hálózattudományi gyakorlatát veti be annak érdekében, hogy feltárja azokat a rejtett erőket, amelyek a covid-vakcinák bevezetése során elősegítették az álhírek terjedését.

 ENG

Fake News forced all of us to question the nature of truth, the role of expertise, creating uncertainties at a moment when clarity was most needed. In Fake News Apostles BarabásiLab applies its big data and network science expertise to unveil the hidden forces that empowered the spread of fake news during the rollout of the COVID vaccines.

Top