RAPHAëLLE MUELLER & NAGI GIANNI

RAPHAëLLE MUELLER & NAGI GIANNI

HUN

A Lasting Beast, amelyet Nagi Gianni (művész és performer) és Raphaëlle Mueller (művész és kutató) írt és rendezett, a svájci duó első rövidfilmje. Finoman politikai jellegű művészetükben az emberek, az állatok és a veszélyeztetett ökoszisztémák közötti feszültségeket vizsgálják, és egy utópisztikus civilizáció lehetőségén spekulálnak. Munkájuk a környezettudomány és a kultúrtörténet területei közé épít hidat. Eddigi projektjeik a „természet” posztromantikus konstrukcióit vizsgálják, és az állat és az ásvány közötti átmenetet, valamint a személyes vágyak és a természeti erők találkozását állítják színpadra.

ENG

Written and directed by Nagi Gianni (artist and performer) and Raphaëlle Mueller (artist and researcher), Lasting Beast is the first short film signed by the Swiss duo. In a subtly political art, they explore the tensions between humans, animals and their endangered ecosystems, speculating on the possibility of a utopian civilization. Their work bridges the realms of environmental science and cultural history. To date, their projects explore post-romantic constructions of ’nature’, and stage the transitions between animal and mineral, and encounters between personal desires and natural forces.

WEB

INSTA

 

LASTING BEAST

  • 2017
  • 17:23
  • film

 

HUN

A Lasting Beast (Tartós fenevad) két szereplő kapcsolatát vizsgálja egy emberi méretű terráriumban. Kapcsolatuk parádékon és akciókon keresztül bontakozik ki, ahol az emberi affektusok keverednek az állati viselkedéssel. A szenvedélyek és konfliktusok eme áramlásában az emberi, állati növényi és ásványi birodalmak közötti határok porózussá válnak, és egy különös és viszkózus fekete anyagot tárnak fel.

A projekt tétje

Ez a projekt kapitalista társadalmunk tükörképét kínálja. Mindennapi életünk hisztérikus ritmusának kiürítése és a technológia minden formájának kiiktatása lehetővé teszi számunkra, hogy az állati mivoltunkkal kapcsolatban álló emberi lényre összpontosítsunk. A rövidfilm célja, hogy rávilágítson azokra a léptékekre, határokra és univerzumokra, amelyek körülvesznek minket, de amelyeknek általában csak kevés figyelmet szentelünk, mint például a rovaroknak, növényeknek és ásványoknak.

 ENG

Lasting Beast explores the relationship between two characters in a human-size terrarium. Their relationship unfolds through parades and actions where human affects hybridize animal behaviors. In this flow of passions and conflicts, the boundaries between the human-animal-vegetal-mineral realms become porous and reveal a strange and viscous black matter.

Project stakes

This project proposes a reflection of our capitalist society. Evacuating the hysterical rhythms of our daily life and eradicating all forms of technology allows us to focus on a human being in connection with our animality. This short film aims to highlight scales, boundaries, and universes that surround us, but to which we usually only pay little attention such as insects, plants, and minerals.

Top