QUEERING DEMOCRACY

QUERRING DEMOCRACY

HUN

A digitális gazdaságra való strukturális átállás és a világunkat átszövő metakrízis gyökeres változásokat hozott társadalmi értékeinkben. A BINÁLÉ egy szuverén és decentralizált kezdeményezés Kelet-Európa kulturálisan polarizált és politikailag terhelt környezetében. Budapest egyesítésének 150. évfordulója méltó apropó közösségi értékeink fenntartható újrahangolására a digitális művészet és a hozzá kapcsolódó technológiák sokszínű megélésével a mozgókép, a kiterjesztett valóság, a számítógépes, generatív, robotikus és hálózati művészet világában. Öt kontinens művészeinek alkotásai ösztönöznek a demokratikus normák újragondolására, gyakran olyan kritikai, poszthumanista vagy a nyugati hagyományban szokatlan eszmerendszerek által, melyek az intelligenciát, a tudatosságot és az egymásra utaltságot a modernkori emberközpontúságtól elrugaszkodva értelmezik.

Mit tanulhatunk az Amazonas-menti törzsektől, ha fenntartható együttélésről van szó? Hogyan alakulnak a társadalmi hálózatok a városban és online? Hogyan formálja a mesterséges inteligencia az emberi érzékelést, a kreativitást, az interakciót és az együttélés mintázatait? Mi a kapcsolat a spirituális hagyományok és a géntechnológia legújabb felfedezései között? Hogyan válik a tömegmédia és a popkultúra fikciója saját valóságunkká? Praktikum vagy biztonság – mi a közösség felelőssége egy emberibb technológia létrehozásában? 

Kurátorok: Lukács Viola, Weiler Péter, Neudold Júlia Márta

Digitális dizájn: Kitzinger Gábor, Lima Victor

ENG

In this current era of a digital economy and the ensuing meta-crisis, our social values have been significantly impacted. Within this context, BINALÉ, a sovereign and decentralized initiative, operates in the culturally polarized and politically charged environment of Eastern Europe. The exhibition marks the 150th anniversary of Budapest and serves as a call for reflection on our collective values in the age of persuasive technologies. The curated selection of digital art is diverse, ranging from video, computer, generative, and robotic to post-internet and augmented reality art. Artists from five continents have contributed their works to the exhibition, reimagining democratic norms in light of posthumanist ideas and non-Western codes that view intelligence, consciousness, and interdependence as more inclusive and dynamic principles.

 The exhibition raises a number of thought-provoking questions: What can we learn from Amazonian tribes about sustainable coexistence? How are social networks evolving in both physical cities and cyberspace? What is the impact of artificial intelligence on human perception, creativity, interaction, and decision-making? How do recent discoveries in genetic engineering intersect with spiritual traditions? How does mass media and pop culture fiction influence and shape our reality? And finally, what role do we play in promoting the development and use of technology that is more humane and aligned with our ethical principles?

 

Top