NICHOLAS GALANIN

NICHOLAS GALANIN

HUN

(szül. 1979)

Tlingit/unangax̂ származású multidiszciplináris művész

Nicholas Galanin munkássága a kortárs kultúrát a földdel való kapcsolatában gyökerező szemszögből vizsgálja. Éles megfigyelőkészséget tükröző munkáiban a kultúra és a koncepció metszéspontjait vizsgálja formákkal, képpel és hanggal. Munkáiban a kritikai gondolkodás mint a tudás, a kultúra és a technológia hordozója van jelen – látásmódja eredendően politikai, nagyvonalú, rendíthetetlen és költői.

Galanin a múltat, a jelent és a jövőt is bevonja, hogy feltárja a szándékosan elfedett kollektív emlékezetet és a tudás megszerzésének akadályait. Művei a kultúra árucikké válását kritizálják, miközben hozzájárulnak a tlingit művészet folytonosságához. Olyan anyagokat és eljárásokat alkalmaz, amelyek kiterjesztik a dialógust az őslakosok által előállított művészetre, és a kultúra továbbvitelének módjait vizsgálják. Munkái világszerte számos köz- és magángyűjteményben megtalálhatók. Galanin fafaragó mestereknél tanult, a londoni Guildhall Egyetemen szerzett BFA diplomát, majd a Massey Egyetemen MFA diplomát. Családjával az alaszkai Sitkában él és dolgozik.

ENG

(b. 1979)

Tlingit/Unangax̂ / Multi-Disciplinary Artist

Nicholas Galanin’s work engages contemporary culture from his perspective rooted in connection to land. He embeds incisive observation into his work, investigating intersections of culture and concept in form, image and sound. Galanin’s works embody critical thought as vessels of knowledge, culture and technology – inherently political, generous, unflinching, and poetic. 

Galanin engages past, present and future to expose intentionally obscured collective memory and barriers to the acquisition of knowledge. His works critique commodification of culture, while contributing to the continuum of Tlingit art. Galanin employs materials and processes that expand dialogue on Indigenous artistic production, and how culture can be carried. His work is in numerous public and private collections and exhibited worldwide. Galanin apprenticed with master carvers, earned his BFA at London Guildhall University, and his MFA at Massey University, he lives and works with his family in Sitka, Alaska.

WEB

INSTA

 

TSU HÉIDEI SHUGAXTUTAAN PT I & II

  • 2006
  • 8:43
  • single-channel digital video, black and white, sound

 

HUN

A Tsu Héidei Shugaxtutaan fordítása: Újra kinyitjuk a bölcsességnek ezt a ránk bízott edényét. A mű arról a dalról kapta a nevét, amelyre a nem tlingit táncos táncol. Galanin azt javasolja, hogy a bölcsesség edényeit nyissuk meg, mivel így az élő kultúrához való hozzájárulásként kapcsolatot teremthetünk a generációk között. A mű a kultúrát ünnepli, és a fogyasztással szemben a hozzájárulás fontosságát hangsúlyozza. E korai munkájában Galanin az éneket, a táncot, a nyelvet mint a kulturális kontinuitás egymást keresztező folyamait tárja fel. Az alkotás a tlingit éneket és táncot kortárs és releváns jelenségként mutatja be, zökkenőmentesen ötvözve azt a kortárs énekkel és tánccal, ami rávilágít arra, hogy mi minden lehetséges, ha az új körülményekhez igazodva engedjük a kultúrát bővülni és növekedni. Az idő és a tér egymás mellé helyezése helyett a videó mindkét dimenziót kitágítja a kép, a hang és a mozgás összeszövésével.

 ENG

Tsu Héidei Shugaxtutaan translates to We will again open this container of wisdom that has been left in our care. The work is named for the song being danced to by the non-Tlingit dancer. Galanin suggests opening containers of wisdom to create connection between generations as contribution to living culture. This work embodies celebration of culture and the necessity of contribution over consumption. In this early work Galanin explores song, dance, language, as intersecting streams to carry cultural continuum. The work asserts Tlingit song and dance as contemporary and relevant, blending them seamlessly with contemporary song and dance as a beacon for what is possible when culture is allowed to grow and expand to navigate new circumstances. Rather than a juxtaposition of time or place, the video expands both by weaving together image, sound and motion.

Top