NAGY ÁGOSTON

NAGY ÁGOSTON

HUN

Nagy Ágoston művészként a 2000-es évek eleje óta készít algoritmikus alkotásokat, szabad és nyílt forráskódú eszközökkel épít reszponzív környezeteket. Nemzetközi workshopokat tartott az EU-ban, Kanadában és Indiában a számítógépes művészet, a szonifikáció és a kreatív kódolási gyakorlatok területén. Ágoston a Kitchen Budapest Media Lab és a Prezi prezentációs szoftvercég egykori kutatója. Kutatásokat végzett a Moholy-Nagy Művészeti Egyetemen, projekteket dolgozott ki többek között a Massachusetts Institute of Technology, a Center for Media Art (ZKM) és más nemzetközi intézetek számára. Munkája a természeti jelenségek vizualizációjára, a kiterjesztett érzékelés kognitív aspektusaira, prototípusok készítésére, valamint a kódok és ötletek nyílt forráskódú cseréjére összpontosít.

ENG

As an artist, Ágoston Nagy has been making algorithmic art, building responsive environments using free and open-source tools since the early 2000s. He gave international workshops across the EU, Canada and India in the fields of computational art, sonification and creative coding practices. Ágoston is a former researcher at Kitchen Budapest Media Lab and the Prezi presentation software company. He also conducted research at the Moholy-Nagy University of Art and Design, developed projects for Massachusetts Institute of Technology, Center for Media Art (ZKM) among other international institutes. His work focuses on visualizing natural phenomena, cognitive aspects of extended perception, prototyping and open source exchange of code & ideas.

WEB

TWITTER

 

K3RNEL

  • 2022
  • infinite loop
  • generative NFT, Edition of 300

 

HUN

A k3rnel lassan fejlődő, pixelalapú automatákból áll, amelyek a végtelen entrópia felé haladnak. A pixelek csoportosulásai különböző környezeteket alkotnak a jelenetben: teret biztosítanak nagyobb csoportok számára. A mindennapi életben a közösségek általában hasonlóan gondolkodó emberekből állnak – a műben látható pixelalapú tömegek viselkedése ennek az analógiája. Ezek a közösségek egy rekurzív rácsrendszerben élnek, ahol a rács minden egyes celláját elfoglalhatja egy pixelkoordinációs stratégia.

ENG

k3rnel consists of slowly evolving pixel based automata unfolding their ways towards endless entropy. Clusters of pixels act as different neighborhoods in the scene: they formulate spatial units for larger groups. In everyday life, neighborhoods usually consist of likeminded people, in analogy to the behavior of the pixel based crowds, presented in the work. These neighborhoods are living in a recursive grid system, where each cell on the grid can be occupied by a pixel coordination strategy.

Top