KATONA KATI

KATONA KATI

HUN

Katona Kati budapesti multimédiaművész. Munkái középpontjában a generatív, procedurális és 3D-animáció, az interaktív installációs művészet, a fényfestés és a hangtervezés áll. Katit erősen inspirálják a természet elemei, a biomorf struktúrák és a természetben található algoritmusok. Vizuális művészként számos audiovizuális projektben vett részt, mint például a Žagar AV Experience-ben, és folyamatosan a legújabb technológiák megismerésére összpontosít.

ENG

Kati Katona is a Budapest-based multimedia artist. Her work is focused on generative, procedural and 3D animation, interactive installation art, projection mapping, and sound design. Kati is heavily inspired by the elements of nature, biomorph structures, and algorithms found in nature. As a visual artist she has participated in various audiovisual projects, such as Žagar AV Experience and constantly focuses on experiencing the newest technologies.

WEB

INSTA

 

SUBMERGE

  • 2022
  • 5:00
  • video installation

 

HUN

A demokráciáról alkotott felfogásunkat gyakran korlátozzák a közbeszédet uraló felszínes narratívák. Ahhoz, hogy valóban felfedezzük a gondolatainkat és politikai meggyőződéseinket alakító sokféle és gyakran rejtett tapasztalatokat, a tudatalattinkba kell beleásnunk magunkat. A „Submerge”, azaz „Alámerülés” című videóinstalláció erre az utazásra invitál bennünket, feltárva identitásunk összetett és folyamatosan változó természetét. Ha elfogadjuk ezt az összetettséget, akkor képessé válhatunk a demokrácia befogadóbb, az emberi sokféleséget tiszteletben tartó vízióit elképzelni.

ENG

Our understanding of democracy can be limited by superficial narratives dominating public discourse. To truly explore the diverse and often hidden experiences that shape our thoughts and political beliefs, we must delve into our subconscious. The video installation “Submerge” takes us on this journey, revealing the complex and ever-changing nature of our identities. By embracing this complexity, we can imagine more inclusive visions of democracy that honor human diversity.

Top