ANU CATO

ANU CATO

HUN

Aura Lazura (angol névmásai: they/them) egy queer transzdiszciplináris művész, aki a techno-paganizmusra és a poszt-cyber feminizmusra, True Soundra, élő performanszra, installációkra, szobrokra, analóg és digitális munkákra, valamint a társadalmi szobrászatra összpontosít – hogy csak néhány aktuális projektjét említsük; emellett társproducere volt a Rhizom fesztiválnak, és projektalapítója az Organtempel Kollektívának. Megalapította a társadalmi szoborként szolgáló M.E.T.A. Házat Zürich központjában – ennek keretében több mint 100 zenész és művész dolgozik együtt 1500 m2-en, ugyanabban az épületben, amely a „Toxi” Queer Off Térnek is helyet ad. Mivel a városban nőtt fel, számára a természet vált az új spirituális látásmód kulcsává, ezért egy a Rigi-hegységben működő, művészetekkel és rituálékkal foglalkozó alapítvány munkájában is részt vállal (Kultur am Berg). Aura emellett a pszichedelikus reneszánsz mozgalom egyik vezető specialistájaként és főpapjaként is ismert. Ő szervezi az LSD-molekula hivatalos svájci születésnapi ünnepségét, amely társadalmi szobor formáját fogja ölteni. Emellett a svájci Gaia Media Alapítvány kuratóriumának tagja – itt volt kuratóriumi tag egészen a haláláig Albert Hofmann, az LSD feltalálója is. Lazura három hónapig élt a zürichi Helmhaus Múzeumban egy az átalakulást vizsgáló, hosszú távú élő performansz során, a mexikói sivatagban és a kolumbiai Amazonas-vidéken pedig őslakos törzsekkel élt együtt, majd a törzsi struktúrákon alapuló művészközösséget hozott létre egy üres, 73 000 m2-es betongyárban a szülőhelyén, Közép-Svájcban. Aura teljes természetességgel vesz részt számtalan művészeti és egyéb tevékenységben, amelyek között a mindig állandó alapelvek jelentik az összekötő kapcsot: hidakat építeni, tudatosságot növelni és fákat ültetni! – egyszóval a rendszer queerelésén dolgozik. Hangzó előadásait az intuíció vezérli, ezek során kísérleti, álomszerű utazásokat kínál metafizikai terekben. Aura előadóművészként az Anu Cato alteregó alatt lép fel, előadásai vad hibridet alkotnak a conceptronica, a hiperpop és a dekonstruált klubzene között, a stílus az elektronikus hangzások széles spektrumán mozoghat a hipnotikus rituális traptől az indusztriális ritmusokon és a technoelemeken keresztül a pszichedelikus acidig, miközben a kísérleti környezetet helyszíni felvételeket készítő drónok hangja teszi teljessé. Hangalkimistaként olyan elektroakusztikus hangszereket használ, mint a theremin, egy saját maga által feltalált elektronikus dróngong, szintetizátor, valamint a saját hangján alapuló analóg narratív minták és szekvenálási technikák. Az általa gyűjtött helyszíni felvételeket maga modulálja. Zenéje összefonódik a kelta/pogány sámánok hagyományaival. Anu Cato genderfluid és a műfajok határait feszegető alteregója a nem-bináris zenei ipar területén tesz úttörő lépéseket, miközben hallgatóit egyedülálló utazáson vezeti a frekvenciák metafizikai terébe. Az utazás a lüktető acid technótól a misztikus underground hangzásokon, kozmikus indusztriális hullámokon és a tört, pszichedelikus ritmikusokon keresztül az old school trance-ig vezethet. Anu Cato a kortárs és klasszikus klubok elektronikus hangzását hipnotikus hangmezőbe vonja össze, és ezeket hiperfuturisztikus, ritmusos dübörgéssel keveri. Színpadképei acid tripként írhatók le – egyesítve mindent a nagy energiájú pillanatoktól kezdve a kihívásokkal telibb, sötétebb momentumokig, amelyeken egy ilyen utazás csak végigvezethet. Díszletei egyedi technopogány rituálévá alakítják a teret, miközben a közönséget rabul ejti az előadó alkímiai szintű hangintuíciója. A műfajok eklektikus változatosságát ötvöző Anu Cato az ívet leíró megszakadások és torzítások, a kísérleti és trap pillanatok variációi révén mindig meghökkenti a közönségét valami váratlannal. Ehhez a rituális beavatáshoz, a tudatosság kiterjesztéséhez te is csatlakozhatsz. A poszt-cyber-feminista hangművész és DJ Anu Cato első szóló EP-je az idén jelenik meg Berlinben. Aura Lazura társproducere továbbá a Rhizom fesztiválnak, és alapítója az Organtempel Kollektívának, valamint a M.E.T.A. Háznak.

ENG

Aura Lazura (they/them) is a queer transdisciplinary artist with focus on techno-paganism and  post-cyber feminism, True Sound, living performances, installations, sculptures and analog and digital works, as well as social sculptures –   to name just a few of their current projects. They were also co-producer of Rhizom festival, and project founder at Organtempel Collective. They founded the social sculpture M.E.T.A house in the center of Zürich which brings over 100 musicians and artists working together in the same building on 1500m2, including the Queer Off Space “Toxi”. As growing up in the city, nature is a key for a new vision about spirituality, so there they are also involved in a foundation about art and ritual in the Rigi mountains (Kultur am Berg). Also Aura is well-known as one of the leading specialists and high priestex in the psychedelic renaissance movement. Lazura is in charge of organising the official Birthday Event of the LSD molecule in the form of a social sculpture in Switzerland. Lazura is on the board of trustees of the Gaia Media Foundation, a swiss foundation which until his death Albert Hofmann was on the board of trustees too. From living for three months in the Helmhaus Museum in Zurich during a long-term live performance about transformation, to living with indigenous tribes in the desert in Mexico and in the Amazonas in Colombia, to building an artist community based on tribal structures in an empty 73,000 m2 concrete factory in their native central Switzerland, it’s needless to say that Aura is widely involved in a multitude of arts and activities, always with the same idea: build bridges, RAISE AWARENESS and let’s plant trees! – queering the system. Their sound sessions are guided by intuition, offering experimental, dream-like journeys through metaphysical spaces. Live Aura plays and produces under her alter ego Anu Cato, a wild hybrid between conceptronica, hyper pop, and deconstructed club music that can range over a wide spectrum of electronic sounds, including hypnotic ritual trap, industrial rhythms, techno elements, psychedelic acid, as well as field recording drones that turn into experimental ambient. As a sound alchemist, she uses electro-acoustic instruments such as the theremin, a self-invented electronic drone gong, synthesizer, and analog narrative patterns and sequencing techniques with their voice. They modulate field recordings that they collect. Their music is intertwined with Celtic/Pagan shamanic practices.   Anu Cato takes a step into a non-binary music industry with their gender-fluid and genre-bending alter ego. Anu Cato guides you through a unique trip into the metaphysical space of frequency. This journey can take you from pulsating acid techno to old school trance, through mystical underground breakbeats, cosmic industrial wave and broken rhythmic psychedelia. Anu Cato creates a hypnotic field of contemporary and classic club electronics and mixes them with hyper-futuristic bangers. Their sets can be described as an acid trip – ranging from high energy moments to more challenging and shadowy moments that such a journey can take you through. Anu Cato’s sets transform the space into a unique Technopagan ritual, with the audience guided by Anu Cato’s alchemical audio intuition. Combining an eclectic variety of genres, Anu Cato includes a variation of evolving breaks and distortion, experimental and trap moments, always challenging the audience with the unexpected. Join this ritualistic initiation into the expansion of consciousness. The post-cyber-feminist sound artist and DJ Anu Cato will release their first solo EP produced in Berlin this year.

INSTA

 

ABOLISH & DEFUND

  • 2020
  • 22:26
  • film/sound

 

HUN

Abolish & Defund – a budapesti digitális művészeti BINÁLÉ: Queering Democracy számára. Alkotók – Zenei és művészeti rendezés: Anu Cato; Előadók: Anu Cato és Irma Hirsl; Rendező, operatőr és vágó: Vanessa Blaettler; B kamera és világítás: Tobias Wanner; Zene: Abolish & Defund, írta és rendezte Anu Cato, a művész engedélyével

 ENG

“Abolish & Defund” by Anu Cato for Digital Arts Biennale Budapest: Queering Democracy. Credits: Music and Art Direction: Anu Cato; Performers: Anu Cato & Irma Hirsl; Director, Cinematography, and Editing: Vanessa Blaettler; B Camera and Lighting: Tobias Wanner; Song: Abolish & Defund, written and produced by Anu Cato, courtesy of the artist

Top